การบรรยายและเสวนาธรรมะร่วมสมัย

 
 
Landscapeofmind-02.jpg

การบรรยายและเสวนาธรรมะร่วมสมัย ครั้งที่ 5
14 มิถุนายน 2019

ภูมิสถาปัตยกรรม การออกแบบ และจิตใจ

โดย คุณวรรณพร พรประภา

กรรมการผู้จัดการ บริษัท P-Landscape 

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมคืออะไร ความงดงามสุนทรียภาพของความงามภายนอกมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันกับเรื่องราวของมิติที่ลงลึกไปในเรื่องของภายในจิตใจได้อย่างไร 

ร่วมฟังเสวนาเกี่ยวกับปรัชญาการทำงานของบริษัท P-Landacape ผ่านการพูดคุยและเรื่องราวของหนังสือ “Landscape of the Mind” กับคุณวรรณพร พรประภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท P-Landscape 


DhammaRedesign-02.jpg

การบรรยายและเสวนาธรรมะร่วมสมัย ครั้งที่ 4
31 พฤษภาคม 2019

สื่อสารพุทธธรรมอย่างไร ให้ได้ใจคนรุ่นใหม่

โดย ภารวี อัลเบิร์ต วงศ์จิรชัย


TheArtNContemplation-01 2.jpg

การบรรยายและเสวนาธรรมะร่วมสมัย ครั้งที่ 3
26 เมษายน 2019

ศิลปะ-ชีวิต-ภาวนา

โดย อาจารย์ คามิน เลิศชัยประเสริฐ


IG2-06 2.jpg

การบรรยายและเสวนาธรรมะร่วมสมัย ครั้งที่ 2
28 พฤศจิกายน 2018

Digital Sūtras:Translation for the preservation of the Tibetan Buddhist Canon

IG2_Artboard 5.jpg

โดย Pema Abrahams


IG-04-01 2.jpg
IG-04-02.jpg

การบรรยายและเสวนาธรรมะร่วมสมัย ครั้งที่ 2
31 ตุลาคม 2018

Pali 4.0: A digital approach in learning Pali for the contemporary era

โดย Dr. Alexander Wynne