ปฏิบัติธรรม

IMG_0841.JPG

Navigating the Mindscape : Exploring our potential for self-transformation


IMG_5582 2.JPG

5-DAYS CONTEMPLATIVE RETREAT BY AJAHN JAYASARO
PACCAYA FOUNDATION, CHIANGMAI

พระอาจารย์ชยสาโร เมตตามานำการปฏิบัติธรรมครั้งแรกของมูลนิธิปัจจยา ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พระอาจารย์นำเป็นภาคภาษาอังกฤษ มีผู้เข้าร่วมจากนานาประเทศ รวมกันแล้วกว่า 40 ชีวิตที่มีโอกาสมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา เกี่ยวกับจิตใจตัวเอง ผ่านการนำของพระอาจารย์ ผ่านการศึกษาพุทธธรรมแบบร่วมสมัยมากขึ้น ที่รวบรวมกระบวนการของการปฏิบัติ ปริยัติ สนทนาธรรม และ ถาม-ตอบ ข้อธรรมกับพระอาจารย์ 
มูลนิธิปัจจยา ขอขอบคุณทางเจ้าของสถานที่ในโครงการสวนแก้ว ทั้งบ้านพอ บ้านนำ้สาน และเจ้าของบ้านทุกๆท่าน ที่ได้เปิดบ้าน ที่ได้ให้โอกาสในการจัดงานครั้งนี้ รวมถึงกัลยาณมิตรที่ช่วยและเข้าร่วมในการปฏิบัติธรรมหนนี้
 

ซีรีส์ ศึกษาธรรมะ โดยพระอาจารย์ชยสาโร ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2561