สารคดี


อกาลิโก (Akaliko) : "What gives meaning to life?" [Trailer]

ภาพยนตร์สารคดี ความยาว ๙๐ นาที
กำกับโดย จิรศักดิ์ ไพรสานฑ์กุล 

"ชีวิตที่ดีควรเป็นอย่างไร?"
คำถามที่คงไม่มีคำตอบ ถ้าไม่ออกไปค้นหาด้วยตัวเอง

การเดินทางของธรรมะในสังคมร่วมสมัยจากหลากหลายผู้คนทั้งไทยและต่างประเทศ บันทึกเรื่องราวธรรมะจากครูบาอาจารย์ นักปฏิบัติ และคนธรรมดาสามัญ ผู้ผ่านการพิจารณาไตร่ตรองถึงความหมายของการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการสำรวจการตั้งคำถามของมนุษย์ทั้งในระดับจิตใจ จนถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมหาคำตอบของพื้นที่แห่ง ‘พุทธธรรม’ ที่ยังคงเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลา ตามความหมายของคำว่า ‘อกาลิโก’ ที่หมายถึงสิ่งที่ศึกษาได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล แม้แต่ในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างกำลังขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับไว